Sunday, 19 November 2017

Banki Forex Grzywny


Barclays planuje rekordową rentowność w Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że Barclays rozegra się z Barclaysem najpóźniej dzisiaj, gdy brytyjski bank stanie się ostatnią dużą instytucją finansową w celu uregulowania zarzutów związanych z wymianą walut obcych w Wielkiej Brytanii. oczekuje się, że Barclays zapłaci co najmniej 250 mln euro, wyprzedzając kwotę innych banków wypłaconych organowi regulacyjnemu w listopadzie. Pieniądze wynoszą ponad 4 mld funtów w przypadku kar w środę Barclays, Royal Bank of Scotland, UBS, JPMorgan i Citigroup w przypadku likwidacji waluty, z czego zdecydowana większość będzie wypłacana amerykańskim organom regulacyjnym. Barclays był jedyną osobą z pięciu, która nie osiedliła się w listopadzie z FCA, kiedy HSBC został ukarany. Bank wycofał się o jedenastej, ponieważ nie był w stanie zgodzić się z Departamentem Usług Finansowych w Nowym Jorku, który nie prowadził śledztwa w sprawie innych firm. Oznaczało to, że Barclaysowi brakowało 30pc wczesnego rozliczenia, a pozostałe pięć banków ponownie które łącznie wzrosły z 1 6 mld do 1 mld banknotów. Barclays może nadal kwalifikować się do mniejszych rabatów od grzywny, ale nie otrzyma pełnej kwoty 30 pb, więc prawdopodobnie będzie płacić więcej niż inne banki Największą karę FCA nałożony do tej pory 234 mln UBS zapłacił w listopadzie rozliczenie walutowe. Bank oficerowie również uzgodnią z amerykańską komisją ds. obrotu towarami futures, która w listopadzie uchyliła pozostałe pięć banków wraz z FCA, jak również DFS, w ramach szeregu grzywny z całkowitej kwoty 2 mld. Większość grzywien będzie pochodzić z Departamentu Sprawiedliwości, który ma ukarać pięć banków miliardów, a także zapewniając winy Barclays i UBS będą naruszane odroczone prokuratury, które miały miejsce ukarana grzywnami za olinowanie Liboru, co oznacza kolejne kary finansowe. Nowe kary spowodują całkowite koszty skandalu powyżej 6 mld euro, ale nie będzie to koniec sprawy. DFS kierowany przez agresywnego regulatora Benjamin Lawsky rozpatruje roszczenia że Barclays stworzył algorytmy do automatyzacji wskaźników walutowych, a także sprawdza Deutsche Bank, a Departament Sprawiedliwości oczekuje się zawarcia umowy z HSBC i Bank of America w późniejszym terminie. Większość podatków FCA trafi do Skarbu Państwa, a George Osborne najprawdopodobniej ogłosi, jak spędza go w swoim budżecie na wypadek sytuacji kryzysowych w lipcu. Zamiary dotknięte rekordem grzywny dla zafałszowania rynków walutowych. Co to jest forex i dlaczego to ma znaczenie. Bez precedensu serdecznych zarzutów wyciągnęła US DoJ z cztery banki: Barclays, RBS, Citigroup i JP Morgan Swiss bank UBS uzyskały immunitet za to, że jako pierwsi zgłosili manipulacje na rynkach walutowych, chociaż zmuszeni byli przyznać się do złego traktowania innych przestępstw, Bank of America został ukarany grzywną Rezerwa Federalna. Orzeczenie grzywny, Loretta Lynch, amerykański prokurator generalny, powiedziała, że ​​bankowcy wykazali się dech w piersiach flagrancy w tworzeniu grupy, którą nazwali kartelem, aby manipulować rynkiem między 2 007 i na koniec 2017 r. Kara, którą te banki płaci obecnie, jest odpowiednia ze względu na długotrwały i znaczący charakter ich antykonkurencyjnych zachowań Jest współmierne do wszechstronnej krzywdy i powinna powstrzymywać konkurencję w przyszłości od gaszenia zysków bez względu na uczciwości, prawa lub dobrobytu społecznego - powiedziała. Banki, które w ciągu ostatnich trzech lat ucierpiały w ostatnich trzech latach w Libor, karze grzywny w wysokości miliardów funtów, a przyznać, że stają w obliczu dalszych kar za zamocowanie innych rynków, takich jak metal, torrent krytyki. Tego typu praktyki stają w centrum etyki biznesowej i to kolejny cios dla integralności banków Nasze fundusze emerytalne inwestują miliard funtów na rynkach finansowych i jeśli są tak oszukani, dotyka każdego z nas, powiedział Mark Taylor, dziekan Warwick Business School i były przedsiębiorca handlu zagranicznego. Andrew McCabe, asystent dyrektora FBI, powiedział, że te rezolucje jasno wskazują, że rząd USA nie toleruje zachowań przestępczych w żadnym sektorze rynków finansowych. transakcji finansowych w ramach kampanii podatkowej Robin Hooda, powiedział, że te olbrzymie grzywny są szokujące przypomnienie, że zbyt długo nasze banki miały zgniłe rdzenie W jakim innym sektorze tolerowałbym częstotliwość i surowość takiego szkodliwego zachowania. Barclays został rozkazał strzelić osiem w ramach umowy z nowojorskim departamentem usług finansowych, w tym globalnym szefem handlu, chociaż inni osobnicy oczekują od Benjamina Lawa niebo, który stoi na czele nowego DFS w Nowym Jorku, powiedział, że Barclays angażuje się w głupie głowy, które wygrałem, przegrywa stracony system, aby zerwać swoich klientów. FCA powiedział, że Barclays angażował się w zmowę z rywalami i wykorzystywał czaty do manipulować potajemnie taryfami W jednym z salonów przedsiębiorca opisywał siebie i swoich kolegów jako trzech muszkieterów i powiedział, że wszyscy razem umieramy. Gorgina Philippou, dyrektor ds. egzekwowania prawa i nadzoru nad rynkiem FCA, powiedziała o karze grzywny Barclaysa Jest to kolejny przykład firmy dającej praktyki nie do przyjęcia na rynku handlowym. Na bankierów, które mają zaoferować przeprosiny i ich frustracje, Antony Jenkins, powołana do kierowania Barclaysem w związku z narastającym skandalem z Liboru w 2017 roku, powiedziała, że ​​podzielam frustrację akcjonariuszy i kolegów niektórzy ludzie ponownie przywieźli naszą firmę i przemysł do dezorientacji. Jako że RBS został ukarany grzywną na 430 mil na 400m kary ogłoszonej w listopadzie, szef Ross McEwan powiedział, że " poważne wykroczenie, które leży w sercu dzisiejszych ogłoszeń nie ma miejsca w banku, że buduję Przyznanie się do winy za takie złe czyny jest kolejnym wyraźnym przypomnieniem, jak bardzo ten bank stracił swoją drogę i jak ważne jest, abyśmy odzyskali zaufanie. RBS , który jest 79 własnością podatników, ostrzegł, że może nadal napotkać dalsze działania i wyrzucił trzy osoby i zawiesił dwa kolejne. Citigroup został ukarany grzywną 770 m, podczas gdy JP Morgan największy bank w USA, który zapłacił grzywny w wysokości ponad 26 mld od 2009 roku ucierpiał kolejne 572 m Szef firmy, Jamie Dimon, powiedział, że zachowanie opisane w pismach rządowych jest dla nas wielkim rozczarowaniem. Żądamy i oczekujemy lepszego od naszych ludzi. Lekcja polega na tym, że zachowanie małej grupy pracowników, a nawet pojedynczego pracownika, może źle nas oceniać i mieć znaczące konsekwencje dla całej firmy. Barclays stał się również pierwszym bankiem, który został ukarany grzywną za ustalenie innego standardu, zwanego ISDAfix. egzekwowanie Komisji Handlu Futrami Commodity. Share on Facebook. Barclays przekazał największy bank grzywny w historii Wielkiej Brytanii w sprawie tragedii waluty waluty. Barclays został przekazany największy bank w Wielkiej Brytanii grzywny w historii, ponieważ sześć banków zostały rozkazane zapłacić 6 mld 3 9 mld dolarów na manipulowanie walutą rynki zbytu. Instytucja Postępowania Finansowego nakazała Barclaysowi zapłacić 284 mln euro w ramach rozliczeń brytyjskiego banku za 1 mld zł z organem nadzorującym miasta i czterema organami regulacyjnymi Stanów Zjednoczonych. Ryzyko Bank of Scotland, JP Morgan, UBS, Citigroup i Bank of America zostały również ukarane grzywną Rezerwa Federalna, aczkolwiek bank Bank of America został zmuszony do uznania winnego za pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i ukarany przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Rzecznicy szczegółowo opisują, jak handlowcy w bankach, powołując się na siebie z takimi nazwami, jak Cartel, zmówili się z wymianą dolara benchmarky walutowe, korzystając z kosztów klientów. Bankierzy próbowali manipulować kluczowymi kryteriami odniesienia stosowanymi przez firmy na całym świecie jako klucz do transakcji wymiany walutowej jony na rynku 5,3 bilionów dziennie Jeden przedsiębiorca z Barclays napisał w elektronicznych czatach Jeśli nie oszukujesz, nie próbujesz. Barclays zwolnił ośmiu pracowników w ramach ugody z Departamentem Usług Finansowych w Nowym Jorku i zgodził się osobno 115 mln USD z amerykańskim Commodity Futures Trading Commission za manipulowanie ISDAfix, benchmark dolara stosowany do wyceny niektórych produktów finansowych. Benjamin Lawsky, szef DFS, który ujawnił w środę, że zrezygnuje z pracy po czterech latach, powiedział Put po prostu pracownicy firmy Barclays pomogli nam wyposażyć rynek walutowy. Zaangażowali się w głupie głowy, które wygrałem, przegrywam z założeniem, że zepsuję klientów. Cztery amerykańskie organy nadzoru i FCA nałożyły 5 mld grzywien na manipulowanie kursami walutowymi Dodatkowo UBS a Barclaysowi nakazano zapłacić 263 mln do Departamentu Sprawiedliwości, ponieważ ich działalność naruszyła umowy podpisane, gdy banki zostały ukarane grzywną za wprowadzenie Libor. Barclays, RBS, Citigroup i JP Morgan podjął też bezprecedensowy krok w celu winy, aby spiskować się w celu ustalenia cen, podczas gdy UBS, który współpracował z amerykańskim śledztwem, przyznał się do odrębnego zarzutu oszustwami związanymi z Libor. Banki zostały oskarżone o błędy, które oznaczały ich Podmioty gospodarcze mogły wspólnie połączyć się z rynkami walutowymi dopiero w 2017 roku po wybuchu skandalu z Liborem. Władze poinformowały, że zidentyfikowały przypadki okupacji rynkowej, które miały miejsce już w 2007 roku. Mimo ogromnych grzywien, które łączą kary za manipulowanie walutą 10 mld akcji w bankach wzrosła z ulg inwestycyjnych, że nie były one większe. Bank of America wzrósł ponad 3 pb, dodając 1 48 mld do wartości banku niemal tyle, ile zmuszono do zapłaty Bank wydzielił ponad 2 mld sondy, podczas gdy nie uznano, że naruszył umowę o odroczonym oskarżeniu z DoJ. RBS, należącą do podatnika 80 proc., wzrosła o 1 78 pb Bank odłożył 704 mln grzywien na potencjalne grzywny, ale jego kary w środę wyniosły zaledwie 430 mln euro. Całkowite grzywny związane z wprowadzaniem waluty są największym spośród siedmiu banków, które zostały ukarane, a nadal prowadzone przez DFS nad potencjalnym elektronicznym zaimplementowaniem wskaźników walutowych. Regulator bada, czy pracownicy banku tworzą systemy zautomatyzowane w celu manipulowania rynkami. Podczas gdy dzisiejsze działanie dotyczy nieprawidłowego postępowania w obrocie na miejscu, kontynuowane są prace nad dalszym prowadzeniem dochodzenia w sprawie elektronicznego handlu walutami, który stanowi przeważającą część transakcji na tym rynku, Powiedział Lawsky. DFS nie reguluje innych zaangażowanych banków, a tym samym karze tylko grzywnę Barclaysa, a także zbada Deutsche Bank w sprawie potencjalnego zautomatyzowanego zaopatrzenia. Antonin Jenkins, szef Barclays, powiedział, że nieprawidłowe postępowanie w ramach tych dochodzeń jest całkowicie niezgodne z Barclays cel i wartości, i głęboko żałuję, że to się wydarzyło. Prezes Barclays, Antony Jenkins a pozostałe instytucje zostały ukarane grzywną, nie rozliczyły się z FCA i CFTC w listopadzie, kiedy to HSBC został ukarany również w rozliczeniu, które wyniosło 4 3 mld EUR, co oznacza, że ​​tylko kwalifikowało się do rabatu rozliczeniowego w wysokości 20 pb ze strażem straży pogotowia, w porównaniu z 30 pb inne banki otrzymały. FCA powiedział, że systemy Barclays i kontrole nad jego działalnością walutową były niewystarczające i dały handlowcom w tych firm możliwość angażowania się w zachowania, które wprowadziły interesy Barclays na lepsze niż ich klientów. Regulator, który wysyła większość pieniędzy to wzbudza grzywny skarbowi, teraz nakazał bankom płacenie 1 miliarda dolarów w związku z manipulacją forexami, prawie dwukrotną kwotą za likwidację Libora. FCA powiedziała, że ​​nie wyrówna więcej banków z powodu skandalu. Oszacowanie Forex Oś czasu. Jak skandal manipulacji walutą rozłożone.

No comments:

Post a Comment